Spring naar content

Mediation

U kunt uw geschil vaak beter in overleg oplossen dan dat u de beslissing aan de rechter overlaat. Zeker bij geschillen in de familiesfeer, waarbij u ex-partners en ouders bent. Wij zien dan vaak dat de communicatie stokt. Emoties, onbegrip en wantrouwen stapelen zich dan op. Onder begeleiding van een mediator komen de emoties vaak tot bedaren. Onbegrip gaat dan over in begrip en wantrouwen verandert in vertrouwen. Er ontstaat ruimte om open en met respect voor elkaars belangen de werkelijke problemen te bespreken en een oplossing te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat de volgende factoren het succes van mediation sterk bepalen:

  • Snel een oplossing: mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond. Soms zelfs binnen enkele weken of door een gesprek van een paar uur.
  • De relatie behouden: tijdens de mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen een goede oplossing bespreken.
  • Alles in eigen hand: u bepaalt zelf, samen met de andere betrokkene(n) wat u afspreekt en wat in een overeenkomst wordt gezet. Hier bepaalt een rechter dus niet hoe het conflict wordt opgelost. U houdt zelf de regie.
  • Maatwerk: een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens mediation probeert u een gezamenlijke oplossing te vinden voor alles wat met het conflict te maken heeft. Een win-winsituatie.