Spring naar content

Organisatie

ORGANISATIE

LYS Advocaten is een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de Advocatuur van vier rechtspersonen die in LYS Advocaten B.V. samenwerken op basis van kostendeling. Deze rechtspersonen zijn Saskia Braun BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 8329.8835, Advocatenpraktijk mr. E. Keijzerwaard B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 8711.4062, Raya Advocatenpraktijk B.V ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 6401.3197 en G.S. advocatuur en mediation B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8382.0663. Zij zullen individueel optreden als opdrachtnemers.

Op alle door de advocaten en mediators van LYS Advocaten verrichte of te verrichten werkzaamheden en handelingen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden worden elders op deze site gepubliceerd en zijn gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag.

LYS advocaten ontvangt geen derdengelden.

De advocaten verbonden aan LYS Advocaten zijn geregistreerd bij hun beroepsvereniging, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), en zijn onderworpen aan de beroepsregels (met inbegrip van de gedragscode en het tuchtrecht voor advocaten). De regels en codes zijn toegankelijk via de website van de NOvA: www.advocatenorde.nl. Het telefoonnummer van de NOvA is +31 (0)70 335 35 35.

LYS Advocaten B.V. staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel (nummer 9192.5363) Alle advocaten verbonden aan LYS Advocaten zijn – conform de richtlijnen van de beroepsgroep – verzekerd bij Allianz Nederland tegen beroepsaansprakelijkheid. Onze verzekeringsagent is Risqwise B.V., Rotterdam. Het BTW nummer van LYS Advocaten is NL865819014B01.

Januari 2024