Spring naar content

Scheiding & ondernemer

De impact van een scheiding op een onderneming kan groot zijn. Dit vraagt om specifieke en specialistische bijstand. In deze zaken spelen niet alleen familierechtelijke, maar ook ondernemingsrechtelijke, fiscale en financiƫle aspecten een belangrijke rol.

Vragen die daarbij horen, zijn:

  • Moet het ondernemingsvermogen verdeeld of verrekend worden bij echtscheiding en zo ja, tegen welke waarde?
  • Wat te doen met de pensioenaanspraken?
  • Hoe wordt de alimentatie vastgesteld?
  • Is alleen het salaris van de directeur-grootaandeelhouder maatgevend, of ook de opnames via de rekening-courant en/of dividenduitkeringen?
  • Hoeveel liquiditeit kan uit het bedrijf worden vrijgemaakt voor alimentatie?
  • Zien de jaarcijfers van de onderneming er in het jaar van de echtscheiding anders uit dan in andere jaren?

Een multidisciplinaire aanpak is daarbij meestal aan te bevelen.

Wij werken nauw samen met accountants, fiscalisten en pensioendeskundigen. Daar waar nodig zullen wij met u overleggen over het betrekken van deze deskundigen bij uw echtscheiding. Het is belangrijk dat alle verschillende aspecten worden onderkend, zodat hierover duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt en vast gelegd. Ook hierbij zijn wij u graag van dienst.

Vanwege de multidisciplinaire aspecten is de overlegscheiding zeer geschikt voor de echtscheiding waarbij een ondernemer is betrokken.