Spring naar content

Advocatuur

Advocatuur

U kunt ons als advocaat inschakelen als u behoefte heeft aan advies, een second opinion of persoonlijke rechtsbijstand. Als advocaat behartigen wij alleen uw belangen. Zo kunnen wij u ook op de achtergrond in een mediation adviseren.

Overleg is onze focus

Wij zullen – ook in onze rol van advocaat – steeds proberen uw zaak in overleg met de andere betrokken partij(en) te regelen. Onze jarenlange ervaring leert namelijk dat je meer bereikt met onderhandelen dan procederen. Wij verkiezen dan ook een duurzame oplossing boven tijd- en geldverslindende procedures.

Ruime proceservaring

Als het niet mogelijk is de geschilpunten in overleg te overbruggen, dan is een procedure bij de rechtbank onvermijdelijk. Wij hebben ruime proceservaring en kunnen u dan ook goed begeleiden en adviseren over de te voeren strategie. Daarbij geven wij altijd eerst een reële inschatting van uw proceskansen. Bovendien staan de belangen van uw kind(eren) hoog op onze agenda.