Spring naar content

Gemeenschap van goederen
en huwelijkse voorwaarden

Gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd zonder dat u eerst naar de notaris bent geweest? En heeft u dat tijdens het huwelijk ook niet gedaan? Dan bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Daarbij is het belangrijk vast te stellen of uw huwelijk vóór 1 januari 2018 of op of na die datum is gesloten. Vóór 1 januari 2018 gold het regime van de algehele gemeenschap van goederen. Bent u op of na die datum getrouwd, dan is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat er drie vermogens kunnen zijn: twee privévermogens en een gemeenschappelijk vermogen. Binnen die vermogens zullen veelal geldstromen gewisseld zijn die een goede financiële ontvlechting bemoeilijken. Wij zijn u graag van dienst bij deze ontvlechting.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij de notaris geweest? Dan moet worden beoordeeld wat u volgens deze voorwaarden aan elkaar verschuldigd bent. In de huwelijkse voorwaarden staan vaak allerlei afspraken, waaraan u tijdens het huwelijk geen uitvoering heeft gegeven. Misschien bent u er zich niet eens bewust van. Aan het einde van het huwelijk ontstaat er regelmatig een juridische discussie over de uitleg van deze afspraken. Wij ondersteunen u graag bij het duiden van de gemaakte afspraken én de juridische gevolgen hiervan.

Advies over het aangaan van huwelijkse voorwaarden

Wij hebben veel verschillende huwelijkse voorwaarden van cliënten gezien en zijn bekend met de problemen die hieruit bij het einde van een huwelijk kunnen ontstaan. We weten precies wat voor u belangrijke consequenties zijn bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Dat maakt ons bij uitstek de juiste adviseur om u en uw partner te adviseren bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden. We gaan graag met u het gesprek aan en bieden professionele en persoonlijke begeleiding.