Spring naar content

Pensioen

Als u gaat scheiden, moeten er ook afspraken worden gemaakt over uw pensioen. Het gaat daarbij zowel om het ouderdoms- als het partnerpensioen. Ouderdomspensioen is het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Partnerpensioen is het pensioen dat u ontvangt als uw partner overlijdt.

Ouderdomspensioen

In principe heeft u bij een echtscheiding beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat door de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd. Wanneer uw ex-echtgeno(o)t(e) met pensioen gaat, krijgt u uw aandeel in het ouderdomspensioen rechtstreeks van de verzekeraar. Dit is van toepassing, mits u binnen twee jaar na echtscheiding de daartoe bestemde formulieren invult en indient. U bent dan dus niet meer afhankelijk van uw ex-echtgeno(o)t(e).

Het staat u en uw ex-echtgeno(o)t(e) vrij om van deze standaardverdeling af te wijken. U kunt bijvoorbeeld conversie afspreken, het ouderdomspensioen afkopen, een ander percentage dan 50/50 overeenkomen of afstand doen van pensioenrechten.

Onze advocaten adviseren u over de voor u beste manier van afwikkeling van de pensioenen bij een echtscheiding.

Partnerpensioen

Partnerpensioen wordt ook wel bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Dit is het pensioen dat u voor uw echtgenoot heeft verzekerd voor het geval u eerder overlijdt dan uw partner. Diegene ontvangt dit pensioen van de pensioenverzekeraar op het moment dat u overlijdt. Uw echtgeno(o)t(e) behoudt deze aanspraak op partnerpensioen na echtscheiding, indien het een partnerpensioen op opbouwbasis is. Als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, gaat de aanspraak op partnerpensioen na echtscheiding verloren

This site is registered on wpml.org as a development site.