Spring naar content

Pensioen

Als u gaat scheiden, moeten er ook afspraken worden gemaakt over uw pensioen. Het gaat daarbij zowel om het ouderdoms- als het partnerpensioen. Ouderdomspensioen is het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Partnerpensioen is het pensioen dat u ontvangt als uw partner overlijdt.

Ouderdomspensioen

In principe heeft u bij een echtscheiding beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat door de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd. Wanneer uw ex-echtgeno(o)t(e) met pensioen gaat, krijgt u uw aandeel in het ouderdomspensioen rechtstreeks van de verzekeraar. Dit is van toepassing, mits u binnen twee jaar na echtscheiding de daartoe bestemde formulieren invult en indient. U bent dan dus niet meer afhankelijk van uw ex-echtgeno(o)t(e).

Het staat u en uw ex-echtgeno(o)t(e) vrij om van deze standaardverdeling af te wijken. U kunt bijvoorbeeld conversie afspreken, het ouderdomspensioen afkopen, een ander percentage dan 50/50 overeenkomen of afstand doen van pensioenrechten.

Onze advocaten adviseren u over de voor u beste manier van afwikkeling van de pensioenen bij een echtscheiding.

Partnerpensioen

Partnerpensioen wordt ook wel bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Dit is het pensioen dat u voor uw echtgenoot heeft verzekerd voor het geval u eerder overlijdt dan uw partner. Diegene ontvangt dit pensioen van de pensioenverzekeraar op het moment dat u overlijdt. Uw echtgeno(o)t(e) behoudt deze aanspraak op partnerpensioen na echtscheiding, indien het een partnerpensioen op opbouwbasis is. Als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, gaat de aanspraak op partnerpensioen na echtscheiding verloren