Spring naar content

Alimentatie

Partneralimentatie

Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om financieel voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Die zorgplicht kan ertoe leiden dat de ex-echtgenoot aan de ander partneralimentatie moet betalen. Samenwoners hebben geen recht op partneralimentatie na het verbreken van hun samenwoning, tenzij zij hierover afspraken hebben gemaakt in een samenlevingsovereenkomst.

Kinderalimentatie

Als er kinderen zijn, blijven de ouders ook na de (echt)scheiding verantwoordelijk voor de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Om die reden moet aan de verzorgende ouder vaak kinderalimentatie worden betaald.

Maatwerk

Wij rekenen de alimentatie voor u uit zodat u snel weet waar u aan toe bent. Het berekenen van kinder- en partneralimentatie volgens de wettelijke maatstaven is maatwerk. Wij hebben de juiste expertise in huis en weten ook hoe een rechter daarover oordeelt.

Wijziging

Een verandering, zoals een nieuwe baan, een nieuwe partner of een verhuizing, kan betekenen dat de alimentatie gewijzigd moet worden. Wij kunnen goed voor u beoordelen of een wijzigingsverzoek kans van slagen heeft.