Spring naar content

Erfrecht

Specialisten in erfrecht

Indien een dierbare overlijdt komt er veel op u af. Het verdriet is groot, terwijl er ook veel geregeld moet worden. U krijgt te maken met het erfrecht. Indien het u en de mede erfgenamen niet lukt om in overleg afspraken te maken over de verdeling van de nalatenschap, kan ons kantoor u daarbij ondersteunen. Allereerst door goed te communiceren: constructief overleg is nodig maar meer dan eens niet eenvoudig. Advies van en ondersteuning door een gespecialiseerde erfrecht advocaat kan u verder helpen om (verdere) escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen. En mocht een gerechtelijke procedure nodig zijn, dan hebben wij de kennis en ervaring om u daarbij te begeleiden. LYS Advocaten is trots op de ruime ervaring van zijn advocaten op het gebied van het erfrecht.

Heeft u een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat nodig? De specialisten van LYS Advocaten ondersteunen u graag!

Mediation

U bent erfgenaam in een nalatenschap en het lukt u niet om in onderling overleg afspraken te maken, waardoor het ontstaan van een conflict dreigt of de escalatie daarvan. U kunt ervoor kiezen een mediator te benaderen. De mediator zal proberen een oplossing tussen alle betrokken te realiseren. Aan LYS Advocaten zijn professionele mediators verbonden die u begeleiden bij het bespreken van een acceptabele oplossing voor een ieder aan tafel. Onze onafhankelijke gesprekspartners hebben uiteraard oog voor de juridische aspecten maar kijken ook naar eventuele onderliggende problemen.

De afwikkeling van een nalatenschap

Een nalatenschap is het vermogen dat de overledene achterlaat en dat volgens het erfrecht onder de erfgenamen moet worden verdeeld. Als de overledene geen testament heeft opgesteld, dan regelt de wet wie er erfgenaam is en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. Indien de overledene een testament heeft opgesteld dan staat hierin vermeld wie tot erfgenaam zijn benoemd en zijn eventuele overige makingen daar in opgenomen.

Zodra bekend is wie de erfgenamen zijn, moet worden overlegd hoe zij de nalatenschap willen aanvaarden. Willen zij (beneficiair) aanvaarden of verwerpen? Welke keuze is het meest verstandig? Bij een beneficiair aanvaarde nalatenschap is een vereffening de (verplichte) stap die volgt. Uiteindelijk moet steeds het vermogen op correcte wijze worden verdeeld.

Ruime ervaring

Indien u behoefte heeft aan de ondersteuning door een erfrechtadvocaat, dan zijn wij uiteraard graag bereid om u te helpen bij het in goede banen leiden van de afwikkeling van de nalatenschap. Een ervaren erfrechtadvocaat kan u helpen om conflicten op te lossen en verdere escalatie te voorkomen. Deze ruime ervaring hebben wij en daar zijn wij trots op!

Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat met relaties binnen de familie uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan en dat deze onder druk staan in emotionele situaties als een overlijden. Verdriet maakt mensen kwetsbaar, en hierdoor is het belangrijk om oog te hebben voor een zorgvuldige communicatie en ieders belang om gezien te worden.

Wij begeleiden u graag, adviseren en waar nodig procederen wij over alle voorkomende erfrechtelijke kwesties, te weten:

 • de afwikkeling op grond van het versterferfrecht
 • het al dan niet (beneficiair) aanvaarden van een erfenis
 • het opmaken of beoordelen van de boedelbeschrijving
 • het beoordelen van de geldigheid van het testament, de uiterste wilsbeschikking
 • vragen over de uitleg van het testament
 • de positie of het ontslag van de executeur
 • het recht op een legitieme portie of vragen van de legitimaris
 • het recht op afgifte van een legaat of vragen van de legataris
 • het afwikkelen van de nalatenschap op grond van de wettelijke verdeling
 • het afwikkelen van de nalatenschap op grond van oude testamenten (van voor 2003!): de ouderlijke boedelverdeling
 • de wettelijke wilsrechten, of
 • de andere wettelijke rechten zoals in boek 4 BW opgenomen
 • het (testamentair) bewind
 • de positie van de bewindvoerder
 • het afleggen van rekening en verantwoording
 • de vereffening van de nalatenschap
 • de verdeling van de nalatenschap.

Welke relevante vraag u ook heeft, wij denken graag met u mee en adviseren u zodat u de verdere, benodigde stappen kunt zetten al/niet met onze begeleiding als mediator of advocaat! Kortom, neemt u contact op!